Telefon +90 (212) 654 99 22 / 23

MEVZUAT & DANIŞMANLIK

Gümrük Müşavirliği; sadece beyanname tanzim edilmesi ve işlem takibinden ibaret operasyonel bir yapı olmayıp, arkasında onbinlerce sayfalık mevzuatın detayına hâkim uzman bir ekip gerektirmektedir.

Gümrük Kanunu ve dışında, ulusal mevzuatımız içerisinde dış ticarete temas eden 100’e yakın kanun ile bunlara bağlı yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler bulunmaktadır. Tüm bu karışık mevzuatın sağlıklı yorumlanabilmesi ve bürokratik engel ile kaçakçılık arasındaki ayırımın net ifade edilebilmesi için yasal zeminde çözüm üreten uzmanlığın önemini daha da çok ortaya çıkarmaktadır.

Bu çerçevede Boysam, Gümrük Müsteşarlığı teşkilatı kökenli uzman mevzuat ekibi ile Gümrük işlemlerinin önemini bilen öncü firmaların tercih nedeni olmaya devam etmektedir.

Hızla küreselleşen dünyamızda ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik değişimler; ülke ticaretleri, mevzuat ve politikalarında değişimlere sebebiyet vermektedir. Bu değişim ve karmaşıklık durumu, şirketler açısından karar verebilme ve maliyetleri yönetebilmeyi giderek zorlaştırmaktadır. Yeni ekonomi düzeninde şirketler, her zamankinden daha fazla bilgi ve onun yarattığı değerlere ihtiyaç duyar hale gelmektedir.

Bu doğrultuda Boysam mevzuat departmanı olarak, müşterilerimizin tescil öncesi beyanname kontrolleri ile değişen ve ihtiyaç olan mevzuatın doğru ve hızlı sağlanmasıyla birlikte;

  • Dış ticaret proje danışmanlığı
  • Sonradan kontrol iç denetimleri
  • GTİP tespiti vergi ve mevzuat analizi
  • Mevzuat danışmanlığı
  • Gümrüklü ve gümrüksüz antrepolar
  • Gümrük uzlaşmaları
  • Teşvikler
  • Boysam, müşterilerinin Dış Ticaret Departmanı ekiplerine mevzuat eğitimi

hizmetlerini de sunmaktadır.